Informace o nakládání s osobními údaji - GDPR

I. Informace o nakládání s osobními údaji pro uživatele webových stránek www.merkada.cz - GDPR

Níže najdete informace o rozsahu a způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Uživatel portálu Merkada.cz nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí plnit.

 

II. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

III. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o., IČ 06701019, se sídlem Chromeč 178, Zábřeh 789 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72991 (dále jen „správce“ nebo „Merkada“). Provozovatel provozuje webový portál www.merkada.cz, kde pomocí on-line prostředků může uživatel prodávat i nakupovat.

 

IV. Jaké údaje shromažďujeme?

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním nebo objednávkovém formuláři, tedy:

Registrovaný uživatel

 • Název/jméno profilu prodejce/uživatele (veřejný)

 • Profilový obrázek prodejce/uživatele (veřejný)

 • Přihlašovací heslo (neveřejné, uloženo v šifrova podobě)

 • IP Adresa, ze které byl účet uložen (neveřejná)

 • Jméno a příjmení (neveřejné)

 • Adresa (neveřejné)

 • Lokální umístění – Město / Obec (veřejný)

 • Email (neveřejný)

 • Telefon (neveřejný)

 • Jméno nebo název firmy (neveřejné)

 • IČ (neveřejné)

 • DIČ (neveřejné)

 • Údaje o evidenci (neveřejné)

 • Číslo bankovního účtu (neveřejné)

 • Údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách (neveřejné)

Neregistrovaný úživatel

 • IP Adresa přístupu (neveřejné)

 • Jméno a příjmení – pouze kupující (neveřejné)

 • Adresa – pouze kupující (neveřejné)

 • Email – pouze kupující (neveřejný)

 • Telefon – pouze kupující(neveřejný)

 • Jméno nebo název firmy (neveřejné)

 • IČ (neveřejné)

 • DIČ (neveřejné)

 • Údaje o objednaném zboží a zaplacených částkách (neveřejné)

V. Účel poskytnutí dat

 • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti v platném znění, a to z právního základu plnění smlouvy dle registrace subjektu či souhlasu subjektu v případě neregistrovaných subjektů.

 • Nákup a prodej zboží a služeb na www.merkada.cz - zprostředkování uzavření kupní smlouvy - právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. (Tyto osobní údaje získáváme výhradně na základě Vaší registrace na www.merkada.cz nebo vyplněním Vašich údajů při objednávce v košíku )

 • Využití Vašeho emailu za účelem zasílání newsletterů (novinek a sdělení ohledně zboží www.merkada.cz) – a to však pouze v případě udělení Vašeho výslovného souhlasu. V žádném případě nebude Vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat.

VI. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Vymazání Vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud však Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

 • Pokud uživatel provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.

 • Pokud uživatel neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

 • Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let.

 • Pokud prodávající nepřijal žádnou objednávku nebo si neobjednal žádnou službu na portálu Merkada.cz, jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

VII. Doba uchování dat

Data jsou uchovávána po dobu stejné činnosti internetového portálu www.merkada.cz nebo po zákonem danou lhůtu, je-li delší (daňový zákon – 10 let).

 

VIII. Souhlas s použitím souborů cookies

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookies.

Využíváním a používáním webových stránek portálu Merkada.cz dáváte Provozovateli souhlas s použitím souborů cookies.

O souborech cookies:

 • Cookies - při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele Na www.merkada.cz nepoužíváme cookies za účelem osobní identifikace uživatelů. Ukládáme cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek (identifikátor session) a cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.

 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies.

 • Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči.

 • Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele vašeho internetového prohlížeče